Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viaIkuszka Ikuszka

December 06 2014

November 20 2014

September 25 2014

1056 1b67 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaatheism atheism

February 23 2014

2979 65a8
Reposted fromarwen arwen viabookart bookart

January 25 2014

Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów.
— Charles Bukowski

January 10 2014

0525 ee18
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaanuszka anuszka

December 15 2013

I’m an introvert. I love being by myself, love being outdoors, love taking a long walk with my dogs and looking at the trees, flowers, the sky.
— Audrey Hepburn
Reposted fromumorusana umorusana

September 10 2013

8222 3914
Soon   
Reposted frommahdiebrahimi mahdiebrahimi viaIkuszka Ikuszka

August 27 2013

7232 8d30
Reposted fromblamethebadnews blamethebadnews

August 17 2013


dyeknittinkdye:

It’s like watching the Matrix, but with kittens.

driftwood
Reposted fromhairinmy hairinmy viaanuszka anuszka

August 09 2013

July 31 2013

"Ludzi można z grubsza podzielić na dwie kategorie: miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los." – Oscar Wilde
Reposted fromczarnamagia czarnamagia viacats cats

July 15 2013

pussycat
Reposted fromcube cube viacats cats

July 05 2013

nice:)
Reposted fromszopkowa szopkowa viaanuszka anuszka

June 28 2013

kto chce kota?
Reposted frompastelina pastelina viacats cats
4600 5eb8 500
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaanuszka anuszka
2342 8403 500
Reposted fromfelicka felicka viaanuszka anuszka
2577 89db 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaanuszka anuszka
If you can’t laugh together in bed, the chances are you are incompatible, anyway. I’d rather hear a girl laugh well than try to turn me on with long, silent, soulful, secret looks. If you can laugh with a woman, everything else falls into place.
— Richard Francis Burton
Reposted fromumorusana umorusana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl